Library Open Repository

The determination of inorganic anions using conventional HPLC instrumentation.

Haddad, PR (1983) The determination of inorganic anions using conventional HPLC instrumentation. Chemisch Weekblad, 79. pp. 380-381. ISSN 0378-1887

[img] PDF
025.pdf | Request a copy
Full text restricted
Available under University of Tasmania Standard License.

Abstract

Hetgebruik van HPLC apparatuur voor de bepaling van anorganische anionen is bi]:-
zonder aantrekkelijk voor chrornatografis,'
iendiedergelijke analyses willen uitvoeren ;Zander daarvoor gespecialisecrde en vaak .clure apparatuur te hoeven aanschaffen, De ';typenchromatografiedie geschikt zijn voor lleSCheiding van de meest voorkomende 'inionen zijn ionenwisseling en reversed'
phase io.n-p~ar chromatografie. ~iervan is , 'lOlIen-wlsselmg de meest gebrUlkte tech· b~k. Hiervoorzijn een aantal speciale pakiingsmaterialen
ontwikkeld (1), waarvan
};wi~.~elaarsop silicabasis met een lage uitW1lSehngscapaciteit
(0.1 -1,0 meq/g) het meest Succesvol zijn. Zij worden gemaakt 'door middel van chemische binding van "quaternaire ammonium functionele groe,
pen a~n silica, De lage capaciteit van deze matenalen maakt het oebruik van verdunde
oplOssingen zoals 5'"mM ftaalzuur, salirilzuur
of benzoezuur als eluens mogelijk. ~ elutiepatronen van de anorganische 11lJonen kunnen gemakkelijk gevarieerd

Item Type: Article
Journal or Publication Title: Chemisch Weekblad
Page Range: pp. 380-381
ISSN: 0378-1887
Additional Information:

(Article in Dutch)

Date Deposited: 02 Apr 2008 23:31
Last Modified: 18 Nov 2014 03:31
Item Statistics: View statistics for this item

Actions (login required)

Item Control Page Item Control Page