Open Access Repository

Innovasjon og vekst i ressursbaserte okonomier

Smith, KH 2008 , 'Innovasjon og vekst i ressursbaserte okonomier', in J Hanson and O Wicken (eds.), Rik pa natur - Innovasjon i en ressursbasert kunnskapsokonomi , Fagbokforlaget, Bergen, pp. 11-24.

[img] PDF
innovasjon.pdf | Request a copy
Full text restricted
Available under University of Tasmania Standard License.

Abstract

Det er bemerkelsesverdig at mange som analyserer 0konomisk vekst, ikke forholder
seg til velkjent empiri og historisk kunnskap om hvordan langsiktig
utvikling faktipk har skjedd. Det gjelder bade studier i det tradisjonelle okonomlfaget
og innenfor retninger som velger a beskrive seg som heterodokse.
Hovedutfordringen synes a ligge i mangel pa evne eller vilje til a akseptere
hvilke produksjonsstrukturer og laeringsprosesser som faktisk bidrar til a skape
dynamikk og vekst i okonomien. Dette manifesterer seg pa to mater i analysene.
Pa den ene siden finnes en tilnaerming som er populaer saerlig hos myndigheter
med ansvar for finanspolitikk, der analyser av okonomlsk vekst gjennomfores med data pa et hoyt aggregert niva. Pa denne maten behandles okonomien
i praksis som en enkeltsektor med et felles maltall for produksjonen (kalt
bruttonasjonalprodukt), mens enkeltsektorer og naeringer ikke eksisterer i analysene. Pa den andre siden finnes en tilnaerming som fokuserer pa sektorer og
industrier, men som i praksis konsentrerer seg om et lite antall industrier og teknologier som antas a drive okonomisk vekst.

Item Type: Book Section
Authors/Creators:Smith, KH
Publisher: Fagbokforlaget
Item Statistics: View statistics for this item

Actions (login required)

Item Control Page Item Control Page
TOP